mária kmeťková 

0905 166 914

maria.kmetkova@gmail.com